Skype Me™! 
电话:

+49 (0) 8104 / 888-750

 

 
website security

 

显然假如没有巴伐利亚踢踏舞,巴伐利亚就不是地道的巴伐利亚...
Ohne Schuabladdla war’n mia ned mia…

 

...我们的男女演员将为大大小小的各类庆祝娱乐活动奉献精彩的节目。